Deti pomáhajú deťom


Děti pomáhají dětem

Výtvarná súťaž ASTRA Talent bola organizovaná spoločnosťou SES v rokoch 2011-2015. Jej cieľom bolo, aby sa deti na základných umeleckých školách prostredníctvom umenia dozvedeli viac o technologickom pokroku. 

Súťaž prebiehala v 9 krajinách regiónu strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska a Srbska. Do súťaže sa mohli zapojiť deti vo veku od 8 do 15 rokov, pričom ich úlohou bolo prostredníctvom maľby alebo kresby vyjadriť svoju predstavu o satelitných technológiách. Za každý zaslaný obrázok venovala spoločnosť ASTRA 1 EUR vybranej neziskovej organizácii (ako napríklad Lekári bez hraníc, Chorvátsky Červený kríž, či Európske hry handicapovanej mládeže organizované v spolupráci s Európskym paraolympijským výborom).

V každom z ročníkov bolo vyhlásených 12 víťazných prác, ktoré vyberala odborná porota pozostávajúca z umelcov a učiteľov umeleckých smerov. Navyše bolo v rámci online hlasovania odmenených aj šesť detí s najvyšším počtom hlasov.

www.astratalent.eu