Ochrana súkromia


Spoločnosť SES citlivo vníma otázky ochrany súkromia na internete. Sme presvedčení, že je dôležité, aby ste vedeli, ako zaobchádzame s informáciami, ktoré o Vás prostredníctvom internetu získavame.

Vo všeobecnosti môžete navštíviť internetové stránky spoločnosti SES bez toho, aby ste museli odhaliť identitu alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje. Naše internetové servery zaznamenávajú IP adresy, nie však emailové adresy návštevníkov. Tieto informácie sa zhromažďujú z dôvodu zisťovania počtu návštevníkov, priemernej doby strávenej prehliadaním stránok, prezeraných strán atď. Spoločnosť SES využíva tieto informácie na zisťovanie návštevnosti jej stránok a na vylepšenie ich obsahu. Spoločnosti, ktoré realizujú tieto merania pre SES ako napr. eTracker, Google a WebTrends majú takéto prístupy k týmto informáciám.

Niekedy však môžeme potrebovať Vaše údaje, ako napríklad meno a adresu. Ak sú tieto osobné informácie potrebné, počas ich zisťovania Vám oznámime, akým spôsobom ich použijeme. Zvyčajne sa osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, používajú iba pri odpovedi na Vaše otázky, splnenie objednávky alebo na to, aby sme Vám umožnili prístup k Vášmu zákazníckemu účtu.

Okrem prípadov, keď spracovanie týchto informácií výslovne stanovuje zákon, budete mať vždy možnosť z naliehavých a oprávnených dôvodov za osobitných okolností namietať proti ich spracovaniu, zasláním e-mailu na adresu info@ses.com. Ak je takáto námietka oprávnená, nesmú sa Vaše údaje spracovávať.

Príležitostne môžeme sprístupniť emailové adresy a iné informácie osôb, ktoré nám tieto informácie poskytli, iným plne integrovaným členom skupiny SES group. Organizáciám, o ktorých predpokladáme, že ich produkty alebo služby by ste mohli pokladať za zaujímavé a ktoré striktne dodržiavajú vaše právo na súkromie. V takýchto prípadoch Vám poskytneme príležitosť obmedziť prístup k Vašim údajom.

U produktov u ktorých preukážete zvláštny zaujem vás odkážeme a predáme vaše informácie našim partnerom pre tieto produkty. Avšak len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

V prípade registrácie v jednej z pobočiek spoločnosti SES, je táto pobočka oprávnená využiť tieto informácie na to, aby Vám poskytla obvyklé informácie o ponukách spoločnosti SES, ktoré zodpovedajú Vašim obchodným potrebám. Na poskytovanie informácií určených konkrétnym zákazníkom sa môže použiť technológia nazývaná "cookies" (súbory cookie). Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý môže internetový server poslať do Vášho prehliadača a ktorý sa potom môže uložiť na pevný disk, tak aby sme Vás mohli rozpoznať, ak sa na naše stránky vrátite. Internetový prehliadač si môžete nastaviť tak, aby Vás informoval o tom, že dostávate súbor cookie.

Príležitostne vykonávame online prieskum, aby sme lepšie porozumeli potrebám a profilu návštevníkov našich stránok.

Budeme vás informovať po uskutočnenom prieskume, akým spôsobom využijeme informácie, ktoré o Vás zhromažďujeme prostredníctvom internetu.

Máte právo na prístup k zhromaždeným údajom i právo na ich opravu, ak sú tieto údaje nepresné a neúplné.

Všetky informácie súvisiace s týmito údajmi sa neuchovávajú dlhšie, než je to potrebné na ich spracovanie, pričom sa dodržiavajú zákonné lehoty.

Ak potrebujete informáciu alebo povolenie týkajúce sa otázok ochrany súkromia, kontaktujte nás prostredníctvom info@ses.com.