Slovník: W


Webcasting

Využitie Internetu, zvlášť World Wide Web, na posielanie správ. Na rozdiel od typického surfovania, pri ktorom sa webové stránky prenášajú pull metódami, pracuje Web Casting pomocou push technológií.


WebTV

Zastrešujúci pojem pre kategóriu produktov a technológií, ktoré umožňujú surfovať po webe na televíznej obrazovke. Väčšina produktov webovej televízie je dnes tvorená malou škatuľkou, ktorá sa pripája k telefónnemu vedeniu a televízoru. Tá cez telefónnou službu naväzuje spojenie s Internetom a prevádza vyžiadané webové stránky do formátu, ktorý dokáže reprodukovať televízny prístroj. Tieto produkty sú vybavené diaľkovým ovládaním pre surfovanie po webe.