Slovník: P


PAL

Phase Alternating Line je spôsob prenosu farieb u analógovej televízie. Vysiela sa 25 obrazových stránok za sekundu, pričom sa striedavo prenáša len každý druhý obrazový riadok.

 

 


Parabola

Viď "Satelitná parabolická anténa"

 

 


Parabolická anténa

Viď "Satelitná parabolická anténa"

 

 


Pay-per-Package

Individuálne dodávanie programov z programového balíka (bouquetu) poskytovateľa (PPP).

 

 


Pay-per-View

Programy, za aké predplatiteľ neplatí pevné poplatky, ale za ktoré sa poplatky účtujú na základe spotrebovaného času vysielania a počtu videných programov (filmy na vyžiadanie).

 

 


Pay-TV alebo Abo-TV

Spoplatnené programy a služby bez prerušovania reklamou (napr. programové pakety Premiere pre Nemecko a Rakúsko), ktoré sa objednávajú v predplatnom a sú dekódované Smart kartou.

 

 


Podcasting (audio RSS)

Označuje produkciu a ponuku mediálnych súborov pomocou tzv. RSS feedu prostredníctvom Internetu. Pojem je zložený z dvoch slov iPod a Broadcasting. Jeden Podcast je teda rad mediálnych príspevkov (epizód), ktoré sú k dispozícii väčšinou vo zvukovej (audio) alebo obrazovej (video) forme.


Polarizácia

Smer elektrického pole signálu. Satelitný systém ASTRA vysiela signály, ktoré majú rovnakú frekvenciu, ale rôznu polarizáciu (horizontálnu alebo vertikálnu), takže je maximálne využité disponibilné spektrum.

 

 


Pozemné kontrolné stanice

Parabolické antény, prijímače a vysielače, ktoré sa na zemi používajú pre vysielanie a príjem satelitných komunikačných signálov.


Prijímač

Satelitným prijímačom sa rozumie taký prijímač, ktorý spracováva a prevádza satelitné medzifrekvenčné signály z LNB, aby ich dal následne k dispozícii televíznemu prijímaču vo forme obrazových/zvukových signálov alebo vysokofrekvenčných signálov.

 

 


Proxy server

Server vložený medzi aplikáciu zákazníka, ako je napr. databázová vyhľadávacia aplikácia, a server vo vlastnom zmysle. Zachytáva všetky dotazy smerované na server, aby overil, či ich môže zodpovedať sám. Pokiaľ nie, pošle dotaz ďalej na aplikačný server. Proxy server plní hlavne dve úlohy:

1. Zvýšenie výkonu: Proxy servery môžu pre skupiny užívateľov drasticky zvýšiť výkonnosť tým, že na určitú dobu uložia výsledky všetkých prijatých dotazov. Veľké proxy servery podporujú stovky tisíc užívateľov. Najdôležitejšie online služby, ako napr. Compuserve a America Online, používajú veľké množstvo proxy serverov.

2. Filtrovanie dotazov: Proxy servery sa môžu používať aj na filtrovanie dotazov. Tak môže napr. firma používať proxy server, aby svojim zamestnancom znemožnila prístup na určité webové stránky.


Pull

Vyžiadanie dát z iného programu alebo počítača. Opakom pojmu pull je push - v tomto prípade sa dáta posielajú, bez toho, aby boli vyžiadané. Pojmy push a pull sa často používajú k popisu dát posielaných cez Internet. World Wide Web používa predovšetkým pull technológie, tzn. stránka sa prenáša až vtedy, keď je vyžiadaná. Informačné služby však čoraz častejšie využívajú Internet na posielanie správ pomocou push technológií.


Push

Vo vzťahu k aplikáciám klient/server: Posielanie dát zákazníkovi bez toho, aby si ich vyžiadal. World Wide Web pracuje s pull technológiami, tzn. kým je webová stránka zaslaná, musí si ju klient vyžiadať. Vysielacie médiá naproti tomu používajú push technológie, pretože posielajú informácie nezávisle na tom, či sa vôbec niekto prepol na príjem.

Firmy však čoraz častejšie využívajú Internet na posielanie správ pomocou push technológií. Jedným z najúspešnejších príkladov toho systému je firma PointCast, ktorá prenáša individuálne spracované správy na obrazovky užívateľov.

Snáď najstaršou a najrozšírenejšou push technológiou je e-mail. Je to push technológia, pretože človek dostane správu, či si ju vyžiadal alebo nie - odosielajúci odošle správu príjemcovi.