Slovník: O


Offsetový uhol polarizácie

Uhol (meraný od vertikály), v akom musí byť nainštalovaný konvertor LNB, aby bol zabezpečený maximálny výkon prijímaného signálu. Skutočný uhol závisí na zemepisnej polohe miesta príjmu.

 

 


Open Source (otvorený zdroj)

Tento pojem sa väčšinou používa pre počítačový software a v zmysle Open Source definície znamená, že každému je dovolené nahliadnuť do zdrojového textu programu a každý má tiež povolenie tento zdrojový kód ľubovoľne odovzdávať ďalej alebo pozmeňovať.


Orbitálna pozícia

Pozícia geostacionárnych satelitov meraná v stupňoch východnej alebo západnej dĺžky od greenwichského poludníka. Orbitálne pozície ASTRA sú 19,2 a 28,2 stupňov východnej dĺžky.

 

 


Orbitálna širokopásmová infraštruktúra

Orbitálna infraštruktúra s širokopásmovým prenosom.