Slovník: K


Ka pásmo

Frekvenčné pásmo od 18 do 31 GHz. ASTRA 1H disponuje kapacitami transpondérov vo frekvenčnom pásme 29,5 až 30,0 GHz pre vysielanie po zostupnej trase od užívateľa k poskytovateľovi (cez satelit).

 

 


Kódovanie

Spôsob záznamu informácií (obrazové, zvukové, dátové signály) prostredníctvom sledu diskrétnych číslicových kódov. Nezamieňať s "conditional access" (chráneným prístupom k obsahu).


Kódovanie kanálov

Rôzne techniky používané na prenos digitálnych obrazových, zvukových a dátových signálov prostredníctvom určitého média (napr. satelitný, káblový, terestrický prenos) vrátane FEC. Modality kódovania kanálov pre dialógové digitálne systémy vyvinul DVB.

 

 


Ku pásmo

Frekvenčné pásmo od 10,7 do 18 GHz, ktoré sa dnes používa pre prenos z existujúcich spravodajských satelitov a na ne, a to vrátane satelitného systému ASTRA.