Slovník: F


FEC

Forward Error Correction. Technika, ktorá má znížiť chybovosť prenosu dát. Do toku odosielaných dát sa pridávajú doplnkové bity, takže pri príjme je možné aplikovať algoritmy pre opravu chýb. Pre satelitnú normu sa používa Viterbiho kód kombinovaný s Reed Salomon kódom.

 

 


Flickr

Je čiastočne komerčná Web 2.0 aplikácia, ktorá užívateľom umožňuje umiestniť na webovej stránke digitálne obrázky s krátkymi komentármi a tým ich dať k dispozícii ďalším užívateľom.


Footprint

Geografická oblasť pokrytá satelitom, ktorej vonkajšia hranica sa definuje ako oblasť, v ktorej kvalita prenosu v dôsledku príliš slabého príjmu klesne pod komerčne prijateľnú úroveň.


Forward path (vzostupná trasa)

Prenosová cesta od poskytovateľa služieb ku koncovému užívateľovi.

 

 


Free-to-air Services

Nespoplatnené služby, pre ktorých príjem nie je nutný špeciálny dekodér.

 

 


Free-TV

Programy s voľným príjmom - napr. verejnoprávne a súkromné, ktoré sú ponúkané bezplatne a sú financované rozhlasovými poplatkami alebo reklamou.