All-or-nothing efekt (všetko alebo nič)


Náhly výpadok príjmu signálu pri digitálnom prenose na rozdiel od postupného zhoršovania pri analógovom prenose. Dôjde k nemu, keď signál obsahuje viac chýb, ako môže korigovať FEC. Výhoda digitálneho prenosu oproti analógovému spočíva v tom, že kvalita prenosu zostáva až do tohto okamihu stále dobrá.