ADR


ASTRA Digital Radio: Prenos voľne dostupných nekódovaných verejnoprávnych a súkromných rozhlasových staníc prostredníctvom satelitného systému ASTRA. Digitálny prenos je realizovaný cez satelity ASTRA 1A - 1D na subnosnej frekvencii zvuku.