Slovník: A


ADR

ASTRA Digital Radio: Prenos voľne dostupných nekódovaných verejnoprávnych a súkromných rozhlasových staníc prostredníctvom satelitného systému ASTRA. Digitálny prenos je realizovaný cez satelity ASTRA 1A - 1D na subnosnej frekvencii zvuku.

 


All-or-nothing efekt (všetko alebo nič)

Náhly výpadok príjmu signálu pri digitálnom prenose na rozdiel od postupného zhoršovania pri analógovom prenose. Dôjde k nemu, keď signál obsahuje viac chýb, ako môže korigovať FEC. Výhoda digitálneho prenosu oproti analógovému spočíva v tom, že kvalita prenosu zostáva až do tohto okamihu stále dobrá.


Analógový, analógovo

Ukladanie, spracovanie alebo prenos dát prostredníctvom spojito sa meniaceho signálu.

 

 


Anténa

Viď Satelitná parabolická anténa


API

Application Programming Interface je programovacie rozhranie, ktoré dáva softvérový systém k dispozícii ďalším programom za účelom pripojenia k systému.

 


Artefakty

Obrazové javy vyvolané chybami v digitálnom signáli (viď All-or-nothing efekt).


ASTRA

Ochranná známka a obchodný názov spoločnosti Société Européenne des Satellites, ktorá vlastní a prevádzkuje satelitný systém ASTRA.


Asymetrický prenos

Prenos, pri ktorom sa líši rýchlosť prenosu dát v smere k používateľovi (download) a od používateľa (upload), napríklad vysoká prenosová rýchlosť pre download a nízka pre upload.


Azimut/elevácia

Elevácia označuje výškový uhol parabolickej antény v stupňoch pri pohľade z horizontu, azimut udáva zemepisný uhol v stupňoch; 180° je pritom južný smer. Nezávisle na potrebnom azimute a elevácii je nutné zvážiť veľkosť parabolickej antény.