Skylink


Skylink je najväčšia česko-slovenská satelitná platforma, ktorá prostredníctvom satelitov Astra ponúka 139 českých, slovenských aj zahraničných programov, z toho 42 v HD kvalite. Signál pokrýva celé územie Českej a Slovenskej republiky.


Skylink je najstaršia a najväčšia česko-slovenská satelitná platforma ponúkajúca prostredníctvom svojich dekódovacích kariet príjem mnoho českých a slovenských TV programov i rozhlasových staníc. Skylink je líder v poskytovaní programov vo vysokom rozlíšení. V súčasnej dobe má vo svojej ponuke 23 HD kanálov. Signál je šírený v špičkovej digitálnej kvalite zo satelitov Astra 23,5° a 19,2° východne a pokrýva celé územie Českej a Slovenskej republiky. Aktuálny počet zákazníkov v súčasnej dobe dosahuje temer 1,7 miliónu. Od septembra 2011 je Skylink súčasťou medzinárodnej luxemburskej skupiny M77 Group S.A.

 História 

Skylink navezuje na bývalé značky Czech Link a TRADE and TECHNOLOGY v Českej republike a značku Slovak Link na Slovensku.    

Technológie 

Uplinková satelitná stanica sa nachádza na vysielači Kamzík v Bratislave a v Prahe na Barrandove.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skylink ponúka

  • bezplatný prístup ku všetkým základným českým a slovenských programom
  • najvyššiu dostupnú kvalitu vysielania
  • pokrytie celej Českej i Slovenskej republiky
  • širokú škálu atraktívnych platených programov
  • stovky voľne dostupných zahraničných programov – FTA (Free To Air)

 

Skylink® je registrovaná obchodná značka užívaná M77 Group S.A.; so sídlom Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 157989; povolenie k podnikaniu č. 10023980/0.